Nieuws over het artsenteam:


Vanaf oktober 2019 verwelkomen wij een nieuwe huisarts in opleiding: dr. Mira PletincxWachtdienst

De wachtdienst op woensdag loopt van 18 u 's avonds tot 8u ’s ochtends.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de wachtdienst ingeschakeld van 20u 's avonds tot 8u ’s ochtends.

Als u belt naar de praktijk (02/356.05.59) tijdens deze uren, wordt op het antwoordapparaat het telefoonnummer vermeld dat u kan bellen van de huisarts van wacht op dat moment.

Tijdens deze uren belt u alleen voor dringende medische zaken.
Afspraken

Alle consultaties verlopen na afspraak! 

Afspraken kunnen gemaakt worden:

  • telefonisch: 02/356 05 59 vanaf 8u
  • via deze website: klik hiervoor bovenaan op de knop "maak afspraak via internet" bij de arts/dag naar keuze.

Ondervindt u problemen met het boeken van afspraken online, aarzel dan niet ons telefonisch te contacteren.

Voor ernstige ziekte of dringende problemen kan u altijd bellen. In principe kan u dan dezelfde dag geholpen worden, uw arts houdt hiervoor afspraken vrij.

Voor een vlot verloop:

  • Kom op tijd. Of verwittig tijdig indien u een afspraak niet kan nakomen.
  • Bij het niet tijdig verwittigen en/of niet opdagen op de afspraak, zal op de eerstvolgende afspraak een vergoeding aangerekend worden.
  • Komt u voor meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  • Indien u denkt meer tijd nodig te hebben dan voorzien voor 1 afspraak (kleine ingreep, moeilijk gesprek,...), dan neemt u best telefonisch contact op om dit te plannen.


Huisbezoeken

  • Zijn bedoeld voor ernstig zieke mensen of patiënten die minder mobiel zijn.
  • Kunnen dagelijks telefonisch aangevraagd worden tussen 8u en 10u
  • Voor dringende problemen kan u altijd bellen
  • Indien mogelijk wordt rekening gehouden met uw artsenkeuze, afhankelijk van de beschikbaarheid van de huisartsen.