Opgelet: Nieuw agenda systeem vanaf 28/06/2019

Vanaf 28/06/2019 schakelen we over op een nieuw agendasysteem. Hierdoor kan er tijdelijk hinder ontstaan om een afspraak te boeken. Indien dit niet lukt, kan u steeds op het secretariaat terecht (8u-14u) op het nummer 02 356 05 59


Praktijknieuws

VOORLOPIG GEEN NIEUWE PATIENTEN

Gezien de recent grote instroom aan nieuwe patiënten in onze praktijk en om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven verzekeren, kunnen wij voorlopig geen nieuwe patiënten meer aannemen.


Bij uw huisarts kan u terecht voor:

Zorg en begeleiding in alle fasen van het leven: baby's, kinderen, puber, volwassenen, ouderen

Diagnose, behandeling en opvolging van ziekten:

 • acuut: infecties, kwetsuren, sportletsels, pijn
 • chronisch: hog bloeddruk, diabetes, reuma, allergie,...
 • kleine ingrepen: wondhechting, verwijderen van kleine huidletsels, oorstoppen verwijderen,...
 • gynaecologie en zwangerschapsbegeleiding: anticonceptie, spiraaltje plaatsen, uitstrijkje, infecties,...
 • psychische problemen, stress-gebonden klachten, depressie, angst, levensvragen,...

Uitvoeren van technische onderzoeken, oa:

 • bloedafname
 • EKG
 • longfunctiemeting

Preventie:

 • vaccinaties
 • reisadvies
 • uitvoeren van de juiste preventieve onderzoeken, oa voor nierinsuffieciëntie, diabetes en preventieve kankeronderzoeken
 • pre-operatieve onderzoeken, advies en uitleg
 • geschiktheidsonderzoek voor sporters

Samenwerking met andere zorgverleners

 • verwijzing naar en overleg met collega-specialisten
 • samenwerking en overleg met verpleging, kinesisten, diëtisten, psychologen, podologen,...
 • thuis of in het rusthuis
 • overleg met sociale diensten als OCMW, CLB, Kind en Gezin,...


Een groepspraktijk


Praktisch

 • Kom zo veel mogelijk zelf naar de praktijk
 • U kan de consultatie contant, via de bancontact-app op je smartphone en bij voorkeur zo veel mogelijk via bancontact betalen. 
 • Voorschriften kunnen niet telefonisch worden gevraagd. Bij langdurige inname van medicatie zal uw huisarts u voldoende voorschriften meegeven tot een volgende controle.
 • Ook voor het maken van medicatievoorschriften en attesten, of het invullen van formulieren, dient u op consultatie te komen.
 • Gezien de nieuwe Europese privacy-wetgeving zullen er geen voorschriften en andere documenten meer klaargelegd worden, noch doorgestuurd worden via mail. Afhalen van documenten kan enkel tijdens de aanwezigheid van de secretaresse, zij kan u ze dan persoonlijk overhandigen.


Het GMD (Globaal Medisch Dossier)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens en is van groot belang bij doorverwijzing en belangrijke medische beslissingen. Uw huisarts beheert dit en krijgt hiervoor jaarlijks een vergoeding van uw ziekenfonds. Met een GMD betaalt u minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.